TIỆM NAIL Ở PLEASANTON CẦN THỢ NỮ LÀM TAY CHÂN NƯỚC, BIẾT DIP CÀNG TỐT. LƯƠNG BAO $150 NGÀY TRÊN ĂN CHIA. GIÁ CAO, GOOD TIPS. LIÊN LẠC (925) 321-3443

Tổng quan

Địa điểm

Pleasanton,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service