Mới

TIỆM NAIL Ở MOUNTAIN VIEW & PALO ALTO. CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC, BIẾT WAXING CÀNG TỐT. FULL TIME OR PART TIME. KHU MỸ TRẮNG, TIP CAO, LƯƠNG HẬU. LÀM VIỆC TRONG KHÔNG KHÍ VUI VẺ. LIÊN LẠC (650) 969-3466

Tổng quan

Địa điểm

Mountain View,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service