TIỆM NAIL CÁCH SAN JOSE 25 PHÚT LÁI XE IN PALO ALTO. TIỆM ĐÔNG KHÁCH WALK IN, KHÁCH SANG, TIP CAO. CẦN 1 THỢ BỘT GIỎI VÀ 1 THỢ TAY CHÂN NƯỚC. BAO LƯƠNG $220 TRÊN CHIA. TIỆM CÓ PARKING RỘNG RÃI Ở PHÍA SAU. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VUI VẺ VÀ THÂN THIỆN. LIÊN LẠC (650) 384-6878

Tổng quan

Địa điểm

Palo Alto,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service