TIỆM LILY NAIL CARE 2 TẠI 2278 WESTBOROUGH BLVD, SOUTH SAN FRANCISCO CA 94080. CẦN NHIỀU THỢ BỘT VÀ TAY CHÂN NƯỚC, ĂN CHIA HOẶC BAO LƯƠNG VÀ THỢ BIẾT GẮN EYELASHES VÀ WAXING. MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT LIÊN LẠC CHỊ KIM (415) 351-8999 / (415) 770-9939

Tổng quan

Địa điểm

San Francisco,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service