TIỆM TÓC FULL SERVICE. CẦN THỢ NỮ FULL TIME AND PART TIME, INCOME ỔN ĐỊNH, LÀM VIỆC TRONG KHÔNG KHÍ GIA ĐÌNH. CẦN THỢ LÀM LÂU DÀI. LIÊN LẠC HỒNG (408) 892-8573

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service