TIỆM NAIL Ở FREMONT ĐÔNG KHÁCH, TIP CAO. CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC VÀ THỢ BỘT. BAO LƯƠNG CAO TRÊN ĂN CHIA. GỌI/ TEXT HELEN (408) 463-8014

Tổng quan

Địa điểm

Fremont,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service