TIỆM TÓC Ở FREMONT (GẦN AUTO MALL) CẦN GẤP THỢ TÓC FULL-TIME & PART-TIME. LƯƠNG CAO, TIP HẬU. BAO LƯƠNG $170/NGÀY, HƠN ĂN CHIA. PHẢI CÓ ÍT NHẤT 5 NĂM KINH NGHIỆM VỀ COLOR, HIGHLIGHTS & HAIRCUT. LIÊN LẠC TRACY (408) 206-4455

Tổng quan

Địa điểm

Fremont,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service