TIỆM NAILS VÙNG SAN JOSE RẤT ĐÔNG KHÁCH VÌ MOVE XA CẦN SANG GẤP. PARKING RỘNG RÃI. TIỆM MỚI, ĐẸP. CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC (408) 646-3822, (408) 937-4804

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service