CẦN SANG TIỆM NAIL Ở SAN JOSE CÓ 6 GHẾ, 4 BÀN, 2 TÓC, 1 GHẾ GỘI ĐẦU, 1 PHÒNG WAX NHỎ, GOOD LOCATION, TIỆM ĐANG PHÁT TRIỂN. LIÊN LẠC (408) 205-7230

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service