SAN JOSE ADU 2 BEDS, 1 BATH. LOCATION GÓC KING + ALUM ROCK, CA 95116. KHU AN NINH, YÊN TĨNH, TRƯỜNG HỌC, TRẠM XE BUS. WASH AND DRYER. BAO ĐIỆN NƯỚC. $2,500 + DEPOSIT. GỌI CHỊ MỸ (669) 301-9916, CHỊ KIM (408) 707-7767

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service