Mới

NHÀ TRỆT 3 PN, 2 PT, SẠCH ĐẸP. TIỆN FREEWAYS 680/280/101. Ở KHÔNG QUÁ 6 NGƯỜI. KHÔNG THÚ CƯNG. CREDIT CHECK. DỌN VÔ ĐẦU THÁNG 7. GIÁ $3,500. LIÊN LẠC (408) 205-9984

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service