Thể hiện 1 kết quả

THỢ NAIL VÀ TÓC

Việc làm (408) 693-6981

Mới

TIỆM ĐÔNG KHÁCH CẦN THỢ CHÂN TAY NƯỚC, GEL, SƠN GEL GOOD VÀ THỢ BỘT. FULL TIME OR PART TIME, BAO $180/NGÀY TRÊN CHIA. TIỆM Ở SANTA CLARA. LÀM ĐƯỢC SUNDAY. LIÊN LẠC (408) 693-6981

56 Lượt xem