Hiển thị 1–2 of 2 kết quả

VIỆC LÀM

Việc làm: Nhà khu Dublin và Pleasanton cần một người Nữ caregiver (925) 487-1273

TÌM MỘT NGƯỜI NỮ IHSS CAREGIVER ĐẾN NHÀ Ở KHU DUBLIN VÀ PLEASANTON ĐỂ WASH DISHES, PREPARE MEALS, CHỞ ĐI MUA ĐỒ ĂN VÀ TRÁI CÂY CHO MỘT PHỤ NỮ 59 TUỔI. LIÊN LẠC KIM (925) 487-1273

79 Lượt xem