LUCKY V NAIL IN MARTINEZ CÁCH SAN JOSE 50 PHÚT, TRẢ TIỀN XĂNG HAY ĐI CHUNG XE VỚI THỢ. CẦN THỢ NAIL. BẢO ĐẢM BAO LƯƠNG $180-$200 1 NGÀY, TRÊN ĂN CHIA 6/4. XIN LIÊN LẠC (925) 301-0852

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service