TIỆM Ở SUNNYVALE KHU MỸ TRẮNG, TIP CAO, KHÁCH ĐÔNG. CẦN THỢ BỘT, CHÂN TAY NƯỚC KINH NGHIỆM, LÀM PART TIME HAY FULL TIME. BẢO ĐẢM LỢI TỨC CAO. XIN LIÊN LẠC JENNY HOẶC NHUNG (669) 278-4472 HOẶC (408) 387-4736

Tổng quan

Địa điểm

Sunnyvale,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service