TIỆM NAIL PALO ALTO CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC GIỎI, MASSAGE ĐÔNG KHÁCH WALK IN, TIP CAO, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VUI VẺ VÀ SƠN CẮT DA GIỎI. BAO LƯƠNG $160 TRÊN ĂN CHIA. LIÊN LẠC (408) 770-7700

Tổng quan

Địa điểm

Palo Alto,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service