CẦN THỢ NAIL NỮ KINH NGHIỆM BỘT, TAY CHÂN NƯỚC BUILDER GEL. KHÁCH MỸ TRẮNG LỊCH SỰ, GIÁ CAO VÀ GOOD TIP. BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA TÙY TAY NGHỀ. LÀM VIỆC ĐÀNG HOÀNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM. TEXT (408) 420-2812

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service