Mới

TIỆM PHỞ CẦN NGƯỜI PHỤ BẾP VÀ RA BILL, PHẢI CÓ KINH NGHIỆM. LIÊN LẠC (408) 368-8666

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service