MASTER BEDROOM MỚI TÂN TRANG. KHU SENTER / SINGLETON, LỐI ĐI RIÊNG, WIFI, BAO ĐN, NẤU ĂN OK. ĐỘC THÂN ĐI LÀM. LIÊN LẠC PHƯƠNG (408) 966-6255

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service