NHÀ DƯ 2 PHÒNG CHO THUÊ, KHU HOSTETTER & LUNDY. CẦN NGƯỜI CÓ CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH. ƯU TIÊN CHO SINH VIÊN. LIÊN LẠC (408) 597-2312

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service