CHO MƯỚN MASTER BEDROOM LỐI ĐI RIÊNG. KHÔNG NẤU ĂN, BAO ĐIỆN NƯỚC GIẶT SẤY. VÙNG SAN JOSE, GẦN GÓC ĐƯỜNG CAPITOL EXPRESSWAY VÀ ABORN. LIÊN LẠC CÔ CHÂU (408) 250-5654

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service