CẦN SANG TIỆM TRÀ SỮA CÓ FULL KITCHEN, TEAZU TRONG KHU VIETNAM TOWN, SAN JOSE. CÓ THỂ MỞ NHÀ HÀNG HOẶC TRÀ SỮA. GIÁ $150,000. XIN LIÊN LẠC (408) 504-3510 OR (669) 226-9466

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service