SINGLE HOUSE, 2 TẦNG, 4 PHÒNG NGỦ, 2.5 PHÒNG TẮM, GẦN CHÙA ĐỨC VIÊN, MỚI TÂN TRANG. NHẬN HOUSING. LIÊN LẠC (408) 836-5578

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service