95 ROUNDTABLE DRIVE, SAN JOSE, UNIT #2, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PHÒNG TẮM, DƯỚI LẦU, 2 CHỖ ĐẬU XE RIÊNG. NHẬN HOUSING. READY TO MOVE IN AFTER 06/15/2024. XIN GỌI HƯNG (408) 640-5489 ĐỂ TÊN VÀ LỜI NHẮN, TÔI SẼ GỌI LẠI.

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service