NHÀ SAN JOSE 3 PN, 2 PT. $3,100/THÁNG. BAO ĐN, KHÔNG CẦN DEPOSIT. LIÊN LẠC AN (408) 466-8990, HẰNG (408) 394-2347

Tổng quan

Địa điểm

San Jose,California

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service